Sundhedsteamet Kurser og Projekter

Sundhedsteamet står bag initiativer og samarbejdsprojekter af sundhedsfaglig karakter.

Sundhedsteamet har et netværk af behandlere m.fl. i Horsens Sundhedshus, samt andre sundhedsfaglige personer:

Birgitte Bonnerup, Kiropraktor.
Elise Gerstrøm, Apoteker.
Holger Kjær, Læge.
Henrik Wibrand, Læge.
Lasse Nørtoft, Kiropraktor.
Marianne Christensen, voksenpædagog.
Mie Kjær, Lærer.
Susanne Bollerup Overgaard, Psykolog                                                                 John Row, Psykolog                                                                                

Sundhedsteamet Kurser og Projekter er hjemmehørende i Horsens Sundhedshus, og tilbyder arrangementer og projekter med Sundhed i fokus.

Vi tilbyder vejledning, undervisning, rundvisninger og andre forløb, og vi deltager i samarbejdsprojekter i boligkvarterer, for indvandrere, for virksomheder, personaleforeninger og patientforeninger m.m.

Arrangementer, som ligger udenfor det sundhedsfaglige område, vil oftest være kurser, foredrag eller arrangementer, der har tilknytning til allerede afholdte eller planlagte arrangementer.

Vi tilbyder også en række kreative forløb, - det er sundt for sjælen!

Har du en god ide til samarbejde eller projekt i Horsens Sundhedshus, så kontakt os.

Har du et ledsagerkort udstedt af DH eller Dansk Blindesamfund, kan du ansøge skolen om, at din ledsager må deltage gratis. Det er en forudsætning, at der er plads på holdet.

dof